The Team

The Team

Chair Person

 • Lee Mau Sheng

Executive Director

 • Lo Shih-Hsiang

Board Members

Standing Directors

 • Li Rong-Geng
 • Yu Po-Hsiang

Directors

 • Li Cheng-Lung
 • Hsieh Yu-Wei
 • Chin Meng-Hwa
 • Lin Chun-Hung
 • Lin Guo-Tai
 • Liu Shu-Yen

Standing Supervisor

 • Yeh Chien-Ting

Supervisors

 • Lin Chih-Chung
 • Wang Yi-Ting