The Team

The Team

Board Chair

 • Yeh Chien-Ting

Executive Director

 • Lo Shih-Hsiang

Board Members

 • Li Rong-Geng
 • Yu Po-Hsiang
 • Wang Yi-Ting
 • Chang Chuan-Fen
 • Li Cheng-Lung
 • Lin Chih-Chung
 • Chin Meng-Hua
 • Liu Shu-Yen
 • Lai Mi-Ting
 • Lin Chun-Hung
 • Hsieh Yu-Wei